Τεχνική υποστήριξη Η/Υ

  • Επισκευή Η/Υ - Laptop
  • Αφαίρεση ιών
  • Format - Διαμόρφωση δίσκου
  • Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος (Windows)
  • Εγκατάσταση Software (προγράμματα)
  • Εγκατάσταση περιφερειακών συσκευών (εκτυπωτές, scanners κλπ.)
  • Αναβαθμίσεις Η/Υ και Laptop
  • Ανάκτηση χαμένων δεδομένων μετά από βλάβη στο σκληρό δίσκο
  • Γονικός έλεγχος για την προστασία ανηλίκων από το διαδίκτυο