Διάγνωση βλαβών

Ειδικευόμαστε στη διάγνωση βλαβών σταθερών και φορητών υπολογιστών

Η pc-webservices διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα διάγνωσης βλαβών με κατάλληλα εργαλεία και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό έτσι ώστε να μπορεί να βρεθεί άμεσα από που προέρχεται το πρόβλημα. Σε περιπτώσεις που δεν χρειάζονται τα εργαλεία του εργαστηρίου μας η διάγνωση βλάβης μπορεί να γίνει και κατ' οίκων.